آغاز ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴

ثبت سفارش کتاب‌های درسی از چهارشنبه ۵ اردیبهشت

️ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده از امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شد.

دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم دوره متوسطه اول، یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم، همینطور دانش آموزان استثنائی، برای ثبت سفارش کتاب درسی سال آینده از ۵ اردیبهشت و از طریق سامانه آموزش و پرورش (مای مدو) یا سامانه‌ی فروش و توزیع مواد آموزشی اقدام کنند.


https://irtextbook.ir