اعلام اسامی منتخبین انجمن اولیا و مربیان

تبریک به عزیزانی که به عنوان نمایندگان شما انتخاب شدند

☆اسامی اعضای اصلی

۱- آقای مرتضی افتخاری فرد
۲- خانم مریم اکبری
۳- آقای حامد موحد
۴- خانم پریسا عارف نسب
۵- خانم مینا یاسی
۶- خانم مژگان جابری
۷- خانم مریم محمد کریمی
۸- آقای رضا نادری

☆ اسامی اعضای علی البدل

۱- آقای سیدمحمدرضا دروگر
۲- آقای ایرج قدرتی
۳- آقای ایرج بیگلر

?لازم به توضیح هست که ۸ نفر عضو اصلی و ۳ نفر اعضای علی البدل هستند .