انعقاد تفاهم‌نامه سازمان آتش نشانی و اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران

در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و ارتقای سطح ایمنی مدارس شهر تهران  تفاهم‌نامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران و اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان تهران منعقد شد.