برگزاری اردوی علمی- تفریحی بازدید از موزه ملی ایران

برنامه تمام ساحتی “برگزاری اردوی علمی- تفریحی بازدید از موزه ملی ایران ویژه دانش‌آموزان دوره دوم “ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه

دبستان هیات امنایی آرمینه مصلی نژاد  _ آموزش و پرورش منطقه ۶