برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده

پیرو جلسه ای که روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه از ساعت ۸ الی ۹:۱۵ صبح با عنوان ” نحوه ی ارتباط موثر والدین با فرزندان” در سالن اجتماعات مدرسه برگزار گردید، به جهت تقارن این جلسه با هفته ی شناخت بیماری خاموش “دیابت” از رهنمودهای ارزنده ی مدرس محترم بهداشت بهره مند گردیده و سپس برای اولیای محترم شرکت کننده، در ایستگاه سلامت که با هماهنگی واحد بهداشت مدرسه برپا شد، خدمات رایگان از قبیل بررسی فشار خون، اندازه گیری اکسیژن خون، توده بدنی(BMA )، مشاوره تغذیه و تست قندخون ( ویژه افراد دارای زمینه) ارائه شد.