برگزاری جشن میلاد با سعادت امام علی(ع) و روز پدر

در روز میلاد حضرت علی(ع) بچه های مدرسه در جشنی که دانش آموزان برگزار کردند، روز خوب و شادی را سپری کردند.

در این روز بچه ها خدا را شکر کردند بابت حب و دوستی حضرت علی (ع) و پیمان بستند همیشه راه حضرت علی (ع) را ادامه دهند.

بچه ها از تمام برنامه های نمایش،سرود و مسابقه هایی که دانش آموران اجرا کردند، لذت بردند.