برگزاری جلسه با موضوع تحکیم بنیان خانواده

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ جلسه ای با موضوع تحکیم بنیان خانواده با حضور جناب آقای دکتر زاهدی زاده در سالن همایش های مدرسه آرمینه مصلی نژاد برگزار شد.

ایشان در زمینه مهارتهای ارتباطی و بین فردی زوجین، مولفه های ارتباط موثر، الگوهای مخرب گفتگو، همدلی و راهکارهای تقویت آن، رشد و صمیمیت بین زوجین و عوامل زمینه ساز و موثر بر روابط فرا زناشویی(خیانت در خانواده) توضیحات لازم را بیان نمودند.