برگزاری جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان

 

پیرو جلسه برگزار شده در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ و ضمن تشکر از همراهی والدین گرامی و عرض تبریک به منتخبین محترم انجمن اولیا و مربیان، اسامی منتخبین به شرح زیر اعلام می گردد.

اعضای اصلی انجمن:

جناب آقای مرتضی افتخاری فرد

سرکار خانم مریم اکبری

سرکار خانم منا پوریان

سرکار خانم معصومه حق بین

سرکار خانم پریسا عارف نسب

جناب آقای رضا نادری

سرکار خانم صبا نسبت سلطانی

 

اعضای علی البدل:

سرکار خانم فاطمه خلیفه

جناب آقای محمد تقی رجبی

سرکار خانم فهیمه یعقوبی