برگزاری طرح نور چشم – زنگ نماز

برنامه تمام ساحتی طرح نور چشم – زنگ نماز در مدارس به امامت حجت الاسلام حاج آقا نوروزی  ویژه سال تحصیلی جدید، با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه