برگزاری مانور زلزله

در راستای ارتقای سطح آمادگی عمومی دانش‌آموزان عزیز برای مواجهه صحیح و کارآمد با بلایای طبیعی به‌خصوص اثرات زلزله، مانور امسال با شعار “مدرسه ایمن، جامعه تاب آور” در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد.