برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س)

برنامه تمام ساحتی” برگزاری شهادت حضرت زهرا (س) ” ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه

دبستان هیات امنایی آرمینه مصلی نژاد  _ آموزش و پرورش منطقه ۶