برگزاری میلاد حضرت زینب (س)

برنامه تمام ساحتی” برگزاری میلاد حضرت زینب (س) همراه با مسابقه و جایزه “ویژه سال تحصیلی جدید ،با شعار مدرسه تحولی تمام ساحتی با استمرار یادگیری فناورانه

دبستان هیات امنایی آرمینه مصلی نژاد  _ آموزش و پرورش منطقه ۶