برگزاری نمایشگاه دست سازه ها با وسایل دور ریختنی

دختران کوشای دبستان آرمینه مصلی نژاد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۹/۱۲ با دست سازه های خود از وسایل دور ریختنی به سلامت و زیبایی محیط زیست کمک کردند.