حضور دانش آموزان آرمینه مصلی نژاد در نمایشگاه جابر و فرصت های یادگیری

نمایشگاه جشنواره جابربن حیان با حضور دانش آموزان دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد در سالن دبستان برگزار شد.

در این نمایشگاه، قدردانی از دانش آموزان شرکت کننده در طرح جابر انجام شد.

طرح جابر برای دانش آموزان این امکان را فراهم می سازد که آنچه را تئوری آموخته اند به تبعیت از دانشمند بزرگ کشورمان “جابر ابن حیان” در قالب آزمایش های تجربی تست کرده و ماهیت آنچه را که تا به امروز آموخته اند در تجربه ای شیرین، کودکانه و علمی کشف نمایند.


در این نمایشگاه برخی از دست ساخته ها وطرح پژوهش دختران آرمینه به نمایش گذاشته شد.