سفارش کتب درسی

 

  ضمن تشکر از خانواده های محترمی که نسبت به ثبت سفارش کتاب درسی اقدام نموده اند، خواهشمند است آن دسته از عزیزانی که تا کنون سفارش خود را ثبت ننمودند، با توجه به اینکه اولویت تحویل کتب درسی دانش آموزان بر اساس زمان ثبت سفارش کتاب در سامانه خواهد بود، هر چه سریعتر (حداکثر تا روز سه شنبه) با مراجعه به سامانه: 
http://www.irtextbook.ir

نسبت به ثبت سفارش و خرید کتاب درسی سال تحصیلی آینده اقدام نمایند.

۱۴۰۱/۰۲/۱۹