مراسم استقبال و تقدیر از دانش آموزان برگزیده

مراسم استقبال و تقدیر از دانش آموزان برگزیده مرحله کشوری سومین دوره جشنواره تئاتر درسی در دبستان آرمینه مصلی نژاد