مراسم تودیع و معارفه مدیریت دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد

طی جلسه ی معارفه ی داخلی با حضور سرکار خانم احمدی (مدیریت محترم سابق دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد)، سرکار خانم دکتر لطفی (مدیریت محترم جدید دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد)، سرکار خانم حسامی (معاونت آموزشی دبستان) و برخی از اعضای کادر دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد، سرکار خانم دکتر لطفی به عنوان مدیریت دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد معرفی شد.
در ابتدای این جلسه از زحمات چندین ساله سرکار خانم احمدی تقدیر و تشکر انجام شد که پیشرفت های قابل مشاهده این مجموعه در سال های گذشته را مدیون تلاش، پشتکار و زحمات ایشان و همکاران گرامی شان هستیم.
سرکار خانم احمدی (مدیریت محترم سابق دبستان دخترانه آرمینه مصلی نژاد)، با ابراز خرسندی در همکاری چندساله با مجموعه ضمن تقدیر و تشکر از همکاران گرامی، برای سرکار خانم دکتر لطفی آرزوی موفقیت در سنگر علم و ایمان نمودند.

نامه سرکار خانم احمدی پیرو بازنشستگی ایشان

 

متن نامه سرکار خانم دکتر لطفی در راستای آغاز دوره مدیریت ایشان