گردش علمی آشنایی با فرآیند پخت نان

دانش آموزان پایه دوم در یک گردش علمی جذاب ولذت بخش با نحوه پخت نان از نزدیک آشنا شدند وسپس با نان گرم تنوری از خودشان پذیرایی نمودند.