گلستان آرمینه مصلی نژاد در حال آماده شدن برای استقبال از دانش آموزان

در آستانه بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ گلستان آرمینه مصلی نژاد فضای مدرسه را  برای بازگشایی و استقبال از دانش آموزان گل و نازنین آماده سازی می کند.

 

به روایت تصویر

گلستان آرمینه مصلی نژاد همچنان در حال آماده شدن برای بازگشایی و استقبال از دانش آموزان گل و نازنین